EMDR –eye movement desensitisation and reprocessing – is een verzamelnaam voor
een set procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken.
EMDR is vooral effectief bij post traumatische stress stoornissen, maar ook bij uiteenlopende psychische klachten (faalangst, somberheid, burnout) als deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.
EMDR leidt ertoe dat de herinnnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken.
Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de client. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat clienten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven.