Therapeutic TouchTherapeutic Touch is een bewust gestuurd proces van energie-uitwisseling met de intentie te willen helen, waarbij de therapeut de handen als instrument gebruikt.

Therapeutic Touch veronderstelt dat de mens een open energiesysteem is, dat in voortdurende wisselwerking met z’n omgeving staat. De verstoring van het individuele energieveld of van de interactie tussen energievelden kan tot gezondheidsproblemen leiden.

TT als therapeutische interventie heeft dan als doel het energieveld te harmoniseren, om zo het zelfgenezend vermogen van de zieke mens te activeren en stimuleren.

De methode
TT leert de zorgverlener in vijf duidelijke stappen het menselijke energieveld waar te nemen en te beinvloeden:

  1. Centeren: ter voorbereiding
  2. Aftasten van het energieveld: om informatie over asymmetrieen in het energieveld te verkrijgen
  3. Harmoniseren van het energieveld
  4. De feitelijke behandeling (bijvoorbeeld extra energie geven)
  5. Afronden van de behandeling

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar het effect van TT. Daaruit komt naar voren dat TT vooral als interventie gekozen kan worden bij:

  1. onrust/stress
  2. angst
  3. pijn
  4. wondbehandeling