Transpersoonlijk betekent in het kort: het persoonlijke overstijgend. Het gaat uit van de idee dat je als ziel hier op aarde bent gekomen en als zodanig daarin gekend wil worden. Het ego kan overstegen worden.
De bijna-doodervaring valt daar in diepste zin onder.
De discrepantie tussen het licht van onvoorwaardelijke liefde ‘daar’ en het gedoe van ‘hier’ kan een gevoel van verscheurdheid te weeg brengen. De balans die gevonden wil worden tekent tevens de heelheid die therapie idealiter beoogt.
Elk mens is uniek. Elk mens bewandelt het eigen pad in zijn of haar eigen tempo. De therapeut is als een gids die de struikelblokken kent en de client meeneemt op reis. Maar de client wandelt wel zelf. De client verricht het werk. De therapeut bewaakt het proces, moedigt aan en ondersteunt in vertrouwen en liefde.
Het evenwicht tussen het persoonlijke – lichamelijk, emotioneel en mentaal – en het transpersoonlijke of spirituele in de mens is de balans waarnaar gestreefd wordt. Een evenwichtige persoonlijkheid is een voorwaarde voor spirituele ontwikkeling.