Voice-dialogue en gestalttherapie zijn methoden om de innerlijke dialoog in kaart te brengen en te leren spelen met de persoonlijkheidsdelen oftewel het ego-mechanisme.
Projecties en innerlijke overtuigingen komen snel aan het licht. Bovendien blijkt uit de praktijk dat relationele problemen hun lading verliezen zonder dat gezinsleden actief bij de therapie betrokken worden.
Je leert je los te maken uit dat wat je niet langer wilt en gaat op zoek naar nieuwe richtingen. Het verkennen van andere gedragspatronen, en het experimenteren ermee leiden tot groei en bewustwording.
Het is vaak een heel actieve vorm van therapie waarbij je gebruik maakt van de stoelen of plekken in de ruimte.