Introductie

Een belangrijke voorwaarde om therapie succesvol te laten zijn is het vertrouwen van de client in de therapeut. Dat is niet iets dat je kunt afdwingen. De menselijke factor speelt hoe dan ook een rol.

Elk mens is uniek en zo wil ik me ook graag op elke client afstemmen. Er is geen standaard problematiek die verholpen kan worden door een vaste therapievorm. Want elk mens ondergaat gebeurtenissen vanuit zijn of haar eigen geschiedenis. Daarom ook kunnen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt er verschillend op terugblikken en baat vinden bij een verschillende aanpak.

Omdat het toch prettig is om enigszins te weten waar je aan begint alvorens je de diepte induikt, heb ik een aantal methoden beschreven die tijdens de therapie aan bod kunnen  komen.

Hypnotherapie

Hypnotherapie kan een probaat middel zijn om de diepere gevoelslagen te verkennen en onderbewuste patronen en structuren naar boven te halen. Hypnose is zeker niet iets engs waarbij je een willoos wezen wordt dat overgeleverd is aan de grillen van de therapeut. Het is veel eerder zo dat je UIT de trance wordt gehaald doordat je je bewust wordt van de trance scheppende overtuigingen (postulaten) die je in de loop van je leven hebt overgenomen (met jou wordt het toch nooit wat, mamma houdt niet echt van me).
Hypnose is als een deur naar het onderbewuste en maakt symboliek zoals die zich in dromen openbaart in archetypische beelden helder. Het is tevens een weg naar het collectieve onderbewuste en helpt de synchroniciteit, het toeval, van het eigen leven te doorgronden. In dit leven moet het werk gedaan worden, maar het kan zomaar zijn dat tijdens de therapie fragmenten van een vorig leven naar boven komen. Dat maakt die innerlijke reis tot de meest avontuurlijke die er is. En is zeer inzicht scheppend.

EMDR

EMDR –eye movement desensitisation and reprocessing – is een verzamelnaam voor
een set procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken.
EMDR is vooral effectief bij post traumatische stress stoornissen, maar ook bij uiteenlopende psychische klachten (faalangst, somberheid, burnout) als deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.
EMDR leidt ertoe dat de herinnnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken.
Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de client. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat clienten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven.

Voice-dialogue en Gestalttherapie

Voice-dialogue en gestalttherapie zijn methoden om de innerlijke dialoog in kaart te brengen en te leren spelen met de persoonlijkheidsdelen oftewel het ego-mechanisme.
Projecties en innerlijke overtuigingen komen snel aan het licht. Bovendien blijkt uit de praktijk dat relationele problemen hun lading verliezen zonder dat gezinsleden actief bij de therapie betrokken worden.
Je leert je los te maken uit dat wat je niet langer wilt en gaat op zoek naar nieuwe richtingen. Het verkennen van andere gedragspatronen, en het experimenteren ermee leiden tot groei en bewustwording.
Het is vaak een heel actieve vorm van therapie waarbij je gebruik maakt van de stoelen of plekken in de ruimte.

Transpersoonlijke counseling

Transpersoonlijk betekent in het kort: het persoonlijke overstijgend. Het gaat uit van de idee dat je als ziel hier op aarde bent gekomen en als zodanig daarin gekend wil worden. Het ego kan overstegen worden.
De bijna-doodervaring valt daar in diepste zin onder.
De discrepantie tussen het licht van onvoorwaardelijke liefde ‘daar’ en het gedoe van ‘hier’ kan een gevoel van verscheurdheid te weeg brengen. De balans die gevonden wil worden tekent tevens de heelheid die therapie idealiter beoogt.
Elk mens is uniek. Elk mens bewandelt het eigen pad in zijn of haar eigen tempo. De therapeut is als een gids die de struikelblokken kent en de client meeneemt op reis. Maar de client wandelt wel zelf. De client verricht het werk. De therapeut bewaakt het proces, moedigt aan en ondersteunt in vertrouwen en liefde.
Het evenwicht tussen het persoonlijke – lichamelijk, emotioneel en mentaal – en het transpersoonlijke of spirituele in de mens is de balans waarnaar gestreefd wordt. Een evenwichtige persoonlijkheid is een voorwaarde voor spirituele ontwikkeling.

Therapeutic Touch

Therapeutic TouchTherapeutic Touch is een bewust gestuurd proces van energie-uitwisseling met de intentie te willen helen, waarbij de therapeut de handen als instrument gebruikt.

Therapeutic Touch veronderstelt dat de mens een open energiesysteem is, dat in voortdurende wisselwerking met z’n omgeving staat. De verstoring van het individuele energieveld of van de interactie tussen energievelden kan tot gezondheidsproblemen leiden.

TT als therapeutische interventie heeft dan als doel het energieveld te harmoniseren, om zo het zelfgenezend vermogen van de zieke mens te activeren en stimuleren.

De methode
TT leert de zorgverlener in vijf duidelijke stappen het menselijke energieveld waar te nemen en te beinvloeden:

  1. Centeren: ter voorbereiding
  2. Aftasten van het energieveld: om informatie over asymmetrieen in het energieveld te verkrijgen
  3. Harmoniseren van het energieveld
  4. De feitelijke behandeling (bijvoorbeeld extra energie geven)
  5. Afronden van de behandeling

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar het effect van TT. Daaruit komt naar voren dat TT vooral als interventie gekozen kan worden bij:

  1. onrust/stress
  2. angst
  3. pijn
  4. wondbehandeling

Handlezen

Je handen laten lezen kan in meerdere opzichten verrijkend zijn.

Ten eerste is het bijzonder om te ervaren dat het lijnenspel in je handen zoveel onthult over je karakter, je gezondheid en de gebeurtenissen in je leven. Dat gegeven zet al veel mensen aan het denken over de weerslag van hun emoties en overtuigingen op hun fysieke constitutie. Als je handen al zo veel kenmerken daarvan laten zien, hoe zou dat inwendig dan wel niet zijn?

Ten tweede kan een handleesconsult inzichten opleveren in je energiehuishouding en de uitwerking van emotionele gebeurtenissen op je leven. Tijdens een handleessessie hoor je weliswaar niets nieuws, maar je luistert vaak anders en werpt daardoor een nieuw licht op jouw gedragspatronen. Je handen vertellen een heel persoonlijk verhaal over je verlangens en ook je blokkades. Als je begrijpt aan de hand van een handanalyse hoe jij om kunt gaan met je krachten en je valkuilen dan is het vaak net of een nieuwe deur zich opent naar een ander toekomstperspectief. Want een nieuw licht op je kwaliteiten en je potentie om die kwaliteiten ook daadwerkelijk in te zetten, werkt geestverruimend. Een blik in je handen is eigenlijk een blik in je ziel. Je wordt op een dieper niveau gezien en dat feit alleen al schept ruimte in je binnenkamer.

Soms is dat aha-gevoel voldoende om thuis te komen in jezelf.